Technológia trysiek šetrného otryskávania VARIO 
Vírivá vložka trysky VARIO, Materiál vírivej vložky otryskávania: bor karbid, vhodná pre Vírivu otryskávaciu trysku VARIO alebo pre šetrné otryskávanie s prívodom vody
Technológia trysiek pre šetrné otryskávanie VARIO nastavuje nové kritériá kvality a výkonu v technike úpravy a čistenia povrchov.
Nová technológia VARIO trysiek šetrného otryskávania je súhrnným pojmom absolútne šetrného, efektívneho a ekologického čistenia. Stavebnicový princíp trysiek VARIO umožňuje vykonávať 3 rôzne metódy otryskávania jednou základnou tryskou. To poskytuje tú výhodu, že je možné optimálne sa prispôsobovať stále sa meniacim požiadavkám čistenia tak, aby sa mohli dosahovať čo najlepšie možné výsledky čistenia.
Jednoduchou výmenou špeciálnych komponentov trysky možno efektívne a hospodárne použiť základnú trysku tak ako vírivú otryskávaciu trysku, plochú otryskávaciu trysku, ako aj Venturiho kruhovú otryskávaciu trysku. Okrem toho je k dispozícii široká škála hlavíc trysiek rôznych veľkostí pre vírivú, plochú a Venturiho techniku otryskávania.

 

VARIO vírivé trysky

Vírivá tryska VARIO s prívodom vody

Vírivá otryskávacia dýza VARIO s prívodom vody, vírivá otryskávacia tryska s regulačným ventilom...

583,20 €

Vírivá tryska VARIO bez regulátoru prívodu vody

Vírivá otryskávacia tryska bez regulačného ventila vody na suché otryskávanie. Vhodné pre...

583,20 €

Vírivá tryska VARIO s prívodom vody

Vírivá otryskávacia dýza VARIO s prívodom vody, vírivá otryskávacia tryska s regulačným ventilom...

486,00 €

Hlavica trysky 6 mm VARIO

Hlavica trysky VARIO 6 mm materiál: bor karbid

179,00 €

Hlavica trysky VARIO 8,5 mm

hlavica 8,5 mm pre vírivú VARIO trysku, , materiál: bor karbid

179,00 €

Hlavica trysky VARIO 10 mm

Hlavica 10 mm pre vírivú VARIO trysku materiál: bor karbid

179,00 €

Plochá hlavica trysky VARIO 18x2,5 mm

Plochá hlavica trysky VARIO 18x2,5 mm materiál: bor karbid

290,00 €

Vírivá vložka trysky VARIO

Vírivá vložka trysky VARIO, vhodná pre Vírivu otryskávaciu trysku VARIO alebo pre šetrné...

160,00 €

VARIO dištančný krúžok

nadstavec pre variabilnú hlavicu VARIO

9,00 €

Technológia vírivého otryskávania - materiálovo úsporný spôsob čistenia

Pri metóde vírivého otryskávania sa prúd stlačeného vzduchu roztáča podobne ako pri cyklóne pomocou špeciálnej vírivej vložky. Otryskávacie čiastočky, jemne rozložené v rotujúcom prúde stlačeného vzduchu sa tým vedú nízkym tlakom vzduchu rotujúc po čistenom povrchu. Tým sa dosahuje jemný, stierací efekt čistenia, ktorý zároven šetrí čistený povrch. Nato je k dispozícii séria špeciálnych prostriedkov na jemné otryskávanie, ako sú jemné sklené prášky, kamenné prášky a osobitné otryskávacie prášky na šetrné čistenie rôznych stavebných / konštrukčných materiálov. Všade tam, kde je potrebná najšetrnejšia úprava materiálu a povrchu, vykazuje vírivá otryskávacia tryska rozhodujúce prednosti tak v kvalite ako aj vo výkone oproti doterajšej technike čistenia otryskávacími tryskami.

Technológia plochého otryskávania


Novo vyvinutá a už úspešne vyskúšaná plochá otryskávacia tryska VARIO formuje svojou vycibrenou konfiguráciou superplochý široký lúč. Takto vytvorený široký lúč v tvare stierky nesie v stlačenom vzduchu jemne rozptýlené, extrémne plocho sformované čiastočky proti čistenému povrchu pri obzvlášť vysokom plošnom výkone. Tým sa stáva odstraňovanie povrchových vrstiev a odolných znečistení efektívnejším ako pri otryskávaní doterajšími tryskami na otryskávanie s okrúhlym obrazcom záberu. Šírka záberu činí asi 15 - 30 cm v závislosti na veľkosti otryskávacej hlavice. Variáciami zrnenia otryskávacieho prostriedku ako aj tlaku vzduchu sa môže táto technológia trysky používať vo veľmi širokom spektre aplikácií. Plochá otryskávacia tryska sa môže používať tak pri metóde suchého, ako aj mokrého otryskávania.

 

Venturiho technológia okrúhleho otryskávania


Bežná technológia otryskávania na univerzálne otryskávacie práce. Venturiho technológia okrúhleho otryskávania lineárne urýchľuje prúd stlačeného vzduchu a vytvára kužeľovitý okrúhly lúč. Otryskávacie čiastočky narážajú vysokou rýchlosťou na povrch. Pre ich silné abrazívne pôsobenie je Venturiho technológia otryskávania obzvlášť vhodná na odstraňovanie povrchových vrstiev a na zdrsnenie najrôznejších povrchov, ako sú oceľ, betón, omietka atď.