Monitorovacie zariadenie pre CO

Kód produktu: AD878
Cena bez DPH: 1 200,00 €
Cena s DPH: 1 200,00 €

Možnosti monitoringu v reálném čase! Monitoring hodnot CO v dýchaném vzduchu, který přichází pracovníkovi do tryskací kukly. 

Sledujte průběh událostí – spuštění alarmu, teplotou a obsah CO z pohodlí Vaší kanceláře! Jednotka uchovává informace po dobu 2 let, což společnost RPB garantuje stejně tak, jako maximální možnou míru sledovatelnosti dat a jejich kontrolu. 


Nastavení zařízení: Intuitivní nastavení monitoru zamezí možnosti špatného nastavení. Každý krok nastavení je nutno odsouhlasit stiskem tlačítka. Toto nastavení je ukládáno do vnitřní paměti a může být měněno pouze proškoleným pracovníkem. Nastavení lze provést jak pro běžné měření, tak pro specializované vyhodnocování dat. 

Bezpečnost a odolnost: Zařízení je vestavěno do polypropylenového kufru. Displej a doteková klávesnice jsou vyrobeny z kvalitního otěruvzrodného materiálu. Tlačítka jsou doteková a vydrží více než 1,000,000 stisků